Juridisko pakalpojumu sākuma izcenojumi-

Konsultācija  - 30,00 euro/ h.

Informācijas ievākšana, situācijas analīze, pozīcijas izstrāde - sākot no 50,00 euro.

Dažādu dokumentu sastādīšana - sākot no 30,00 euro.

Pārstāvniecība pirmās instances tiesā - pirmā stunda sākot no 100,00 euro, nākamās 75,00 euro/h.

Līdzdalība dažādās procesuālās darbībās - sākot no 30,00 euro/h.

Uzņēmumu reģistra, Biedrību un nodibinājumu reģistra un Komercreģistra subjektu dibināšana, reorganizācija, likvidācija - sākot no 100,00 euro.

Piedāvāju arī e-pakalpojumu, strādāju bez biroja tāpēc tikšanās klientam izdevīgā vietā un laikā.

Par steidzamību 50% uzcenojums.

Citi pakalpojumi -

Konsultācijas mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai, nodokļu maksāšanas veida izvēlei un vienkāršā ieraksta grāmatvedības vešanai.

Gada pārskata sastādīšana EDS -  pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un ikvienam attaisnoto izdevumu atgūšanai.

HACCP izstrāde mazajiem pārtikas ražotājiem un mājražotājiem, cena sākot no 250,00 euro.

Semināru, konferenču un pieaugušo nometņu organizēšana, cena pēc vienošanās.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .