Juridisko pakalpojumu sākuma izcenojumi-

Konsultācija  - 30,00 euro/ h.

Informācijas ievākšana, situācijas analīze, pozīcijas izstrāde - sākot no 50,00 euro.

Dažādu dokumentu sastādīšana - sākot no 30,00 euro.

Uzņēmumu reģistra, Biedrību un nodibinājumu reģistra un Komercreģistra subjektu dibināšana, reorganizācija, likvidācija - sākot no 100,00 euro.

Piedāvāju e-pakalpojumu, strādāju bez biroja tāpēc tikšanās klientam izdevīgā vietā un laikā.

Par steidzamību 50% uzcenojums.

Citi pakalpojumi -

Konsultācijas mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai, nodokļu maksāšanas veida izvēlei un vienkāršā ieraksta grāmatvedības vešanai.

Semināru, konferenču un pieaugušo nometņu organizēšana, cena pēc vienošanās.

Sistēmisko sakārtojumu grupu vadīšana un individuālās konsultācijas, cena pēc vienošanās.