Juridisko pakalpojumu sākuma izcenojumi-

Konsultācija  - 30,00 euro/ h.

Informācijas ievākšana, situācijas analīze, pozīcijas izstrāde - sākot no 50,00 euro.

Dažādu dokumentu sastādīšana - sākot no 30,00 euro.

Pārstāvniecība pirmās instances tiesā - pirmā stunda sākot no 100,00 euro, nākamās 75,00 euro/h.

Līdzdalība dažādās procesuālās darbībās - sākot no 30,00 euro/h.

Uzņēmumu reģistra, Biedrību un nodibinājumu reģistra un Komercreģistra subjektu dibināšana, reorganizācija, likvidācija - sākot no 100,00 euro.

Piedāvāju arī e-pakalpojumu, strādāju bez biroja tāpēc tikšanās klientam izdevīgā vietā un laikā.

Par steidzamību 50% uzcenojums.

Citi pakalpojumi -

Konsultācijas mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai, nodokļu maksāšanas veida izvēlei un vienkāršā ieraksta grāmatvedības vešanai.

Gada pārskata sastādīšana EDS -  pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un ikvienam attaisnoto izdevumu atgūšanai.

HACCP izstrāde mazajiem pārtikas ražotājiem un mājražotājiem, cena sākot no 250,00 euro.

Semināru, konferenču un pieaugušo nometņu organizēšana, cena pēc vienošanās.



Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .